Category: Gündelik

Her Adım Bir Nefes‏

Para mutluluğu satın alabilir eğer onu bir başkası için harcarsak ( bkn  para-mutluluk .. ), Antalya’da  Yarı Maraton koşarken yardıma ihiyacı olan birilerine maddi destek vermeye ne dersiniz mutlu...

e-fatura Tamam da ne-fatura ?

e-faturalar kağıt veya güvenli elektronik imzalı dijital belge olarak gönderilebilecek. Elektronik ortamda düzenlenecek defter ve belgelerle ilgili bilgiler gelir idaresi başkanlığı sistemine aktarılıp, burada muhafaza edileceğinden ikinci nüshaları ise...