Category: Tarih

Lemuria: Kayıp Kıta mı, Spiritüel Arayış mı ?

Lemuria, bazı alternatif tarihçilerin, mitolojik yazarların ve bazı spiritüel inanç sistemlerinin kayıp bir kıta olarak kabul ettiği bir kavramdır. Bu kavram, Hint-Pasifik Okyanusu’nda bir zamanlar var olduğuna inanılan bir...

“Babil Kulesi: Kibirin Tarihi ve Çöküşü”

Babil Kulesi, antik Babil şehrinde inşa edilmişti ve tarihi kaynaklara göre, MÖ 6. yüzyılda yapılmıştı. Kule, kare şeklindeydi ve her bir tarafı yaklaşık 91 metre uzunluğundaydı. Yapı, kerpiç tuğlalardan...

Persians – Persler

Pers İmparatorluğu, Orta Doğu’da MÖ 550’den MÖ 330’a kadar var olan antik bir imparatorluktur. Bu imparatorluk, günümüzde İran, Irak, Afganistan ve çevre ülkelerin bazılarını içine almaktaydı. Pers İmparatorluğu, tarihte...

Scythians – İskitler Sakalar

İskitler ve Sakalar, antik dönemde Orta Asya’da yaşayan Türk boylarıdır. ( etnik kökenlerinin İran olduğunu söyleyen bazı kaynaklar da mevcut) İskitler, MÖ 8. yüzyıldan MÖ 2. yüzyıla kadar hüküm...

Babylon Babilliler

Babil İmparatorluğu, tarihte MÖ 18. yüzyıldan MÖ 6. yüzyıla kadar Mezopotamya’da var olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluğun başkenti Babil şehridir ve hükümdarları genellikle Babil Kralı olarak adlandırılır. Babil İmparatorluğu,...

Assyrian Asurlular

Asurlular, Mezopotamya bölgesinde MÖ 24. yüzyıldan MÖ 6. yüzyıla kadar var olan bir medeniyetti. Asurlular, günümüzde Irak, Suriye, Türkiye ve İran topraklarına yayılmış olan bir imparatorluk kurmuşlardır. Asurlular, tarım,...

Dünyanın En Eski Uygarlığı

Dünyanın en eski medeniyeti hakkında birçok teori ve hipotez vardır. Bunların bazıları şunlardır: Bu teorilerin yanı sıra, diğer bölgelerde de eski uygarlıkların olduğu düşünülmektedir.