Eğitim Değil Education

İngilizcede “education” kelimesi, Latince “educatum”dan geliyor. “E” içten dışa, “duco” da ‘gelişme’, ‘ilerleme’ manasında kullanılıyor. Türkçe’de ise “eğitim” kavramı “eğmek”, “bükmek” kökünden türeme. “Eğitmek” sözünün “eğmek” fiiliyle alakası olmadığını...

Suyun Bir Hafızası Var mı?

Su, bir hafızası olup olmadığı konusunda bir teori var. Bu teori, suyun bir maddeyle temas etmiş olduğu bir “hafıza” tutabileceğini ve bu hafızanın suyun özelliklerine bir etkisi olabileceğini öne...

Homeopati İle Sulandırma

Homeopati insanı sadece şikayeti ile değil fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak değerlendirip ele alarak tedaviyi bitkisel ve mineral özlü özel çözelti ilaçlarla yapan alternatif bir tıp yöntemidir.

Suyu Homeopatik Seyreltme

Homeopatide, homeopatik seyreltme (uygulayıcılar tarafından “dinamizasyon” veya “güçlendirme” olarak adlandırılır), bir maddenin alkol veya damıtılmış suyla seyreltildiği ve ardından “succussion” adı verilen bir süreçte kuvvetlice çalkalandığı bir işlemdir. Kuvars...

Suyun Hafızası!

“Homeopatik seyreltmeler” ve “Su Hafızası”, Michel Schiff’in ‘Su Hafızası’ adlı kitabının girişinde işaret ettiği gibi, akılcı ve zeki bir insanı bile şiddetli bir şekilde irrasyonel bir insana dönüştürebilen iki konseptir.

Yapılandırılmış Su

Kıymetli taşlardan geçen doğanın enerjileriyle birlikte vorteksleme ve mistik geometri ile Bernhard Ratheiser, su yapılandırma cihazlarından birinden geçerken suyun yeniden canlandırılması için bir yol yarattı. Güzel cihazlarındaki her ölçüm,...

Müzik Suyu Nasıl Etkiler?

Dr. Emoto, sesin suyu nasıl etkilediğini inceledi. Emoto müzik çalışmaları, klasik müzik gibi belirli ses türlerinin nasıl güzel kristal kalıplar oluşturduğunu, ağır metal müziğin ise nasıl çirkin ve bozuk...