Persians – Persler

Pers İmparatorluğu, Orta Doğu’da MÖ 550’den MÖ 330’a kadar var olan antik bir imparatorluktur. Bu imparatorluk, günümüzde İran, Irak, Afganistan ve çevre ülkelerin bazılarını içine almaktaydı. Pers İmparatorluğu, tarihte...

Scythians – İskitler Sakalar

İskitler ve Sakalar, antik dönemde Orta Asya’da yaşayan Türk boylarıdır. ( etnik kökenlerinin İran olduğunu söyleyen bazı kaynaklar da mevcut) İskitler, MÖ 8. yüzyıldan MÖ 2. yüzyıla kadar hüküm...

Babylon Babilliler

Babil İmparatorluğu, tarihte MÖ 18. yüzyıldan MÖ 6. yüzyıla kadar Mezopotamya’da var olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluğun başkenti Babil şehridir ve hükümdarları genellikle Babil Kralı olarak adlandırılır. Babil İmparatorluğu,...

Assyrian Asurlular

Asurlular, Mezopotamya bölgesinde MÖ 24. yüzyıldan MÖ 6. yüzyıla kadar var olan bir medeniyetti. Asurlular, günümüzde Irak, Suriye, Türkiye ve İran topraklarına yayılmış olan bir imparatorluk kurmuşlardır. Asurlular, tarım,...

Dünyanın En Eski Uygarlığı

Dünyanın en eski medeniyeti hakkında birçok teori ve hipotez vardır. Bunların bazıları şunlardır: Bu teorilerin yanı sıra, diğer bölgelerde de eski uygarlıkların olduğu düşünülmektedir.

Visigoth – Vizigotlar

Vizigotlar büyük bir Cermen kabilesi olan Gotların en büyük iki kolundan biridir. (Diğeri Ostrogotlar’dır.) MS 370 yılından itibaren Kavimler Göçü ile beraber hareket eden en önemli topluluklardandır. MS 400...

Chatgpt’nin başarılı olma şansı nedir ?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilmiş ve eğitilmiş bir dil modelidir. Modelin performansı, eğitim verileri, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve kullanım alanlarına bağlı olarak değişebilir. ChatGPT, dil anlama ve yazma yetenekleri...