e-fatura Tamam da ne-fatura ?

e-faturalar kağıt veya güvenli elektronik imzalı dijital belge olarak gönderilebilecek. Elektronik ortamda düzenlenecek defter ve belgelerle ilgili bilgiler gelir idaresi başkanlığı sistemine aktarılıp, burada muhafaza edileceğinden ikinci nüshaları ise...