İnsanın Anlam Arayışı

Lessing şöyle demiş “Aklınızı kaybetmenie neden olacak şeyler vardır ya da kaybedecek aklınız yoktur” Anormal bir duruma gösterilen anormal bir tepki normal bir davranıştır Psikiyatristler bir insanın, örneğin bir...