Felsefede kullanılan bazı sözcüklerin tanımları

Apriori: Deneyden önce gelen.Alman filozof Kant’a göre, bilgi edinmemizi sağlayan akıl kalıpları(Kategoriler) Aprioridir. Aposteriori: Deneyle elde edilen, deneyden gelen bilgilerdir. Bilgi: Bilenle(Süje), bilinen(Obje) arasındaki ilişki. Bilgi Teorisi(Bilgi Kuramı): Bilginin...