The Fountainhead Hayatın Kaynağı

ELDEN DÜŞME YAŞAYANLAR “İşini iyi yapmanın yerine başka ikameler aramak basit. Kolay ikameler tabi. Sevgi, cazibe, iyi yüreklilik, sadakat. Ama işini yapmanın yerine, başka bir şeyi ikame edemezsin. İşte...