Tagged: iletişim

İyi Düşünmek Doğal Bir Hareket Değil

12 katılımcı ile yapılan bir ankette yeni bir cerrahi operasyon olduğu söyleniyor. Katılımcılar rastgele 2 ayrı gruba ayrılıyorlar. İlk gruptaki katılımcılara operasyonun % 70 oranında başarılı olduğu söyleniyor ve...

Bilmediğimi Bildiklerim..

Joseph Luft ve Hary Ingram tarafından geliştirilen ve yazarlarının ön adlarının birleştirilmesiyle (jo hary ) JOHARİ PENCERESİ olarak anılan teknik, açık iletişim, kendini açma ve öz saygı süreçlerinin analizinde...

Ben Dili Sen Dili Keşfet Hele Kendini

Sen dili, çatışma dili, ben dili, iletişim dilidir. Öyleyse SENLİ yerine, BENLİ mesajlar vermeliyiz ve buna bir an evvel başlamalıyız…. Sen Dili Suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir...