Tagged: kaos

Su Yukarıya Doğru Akmaz

Suyun yukarıdan aşağıya akar, ısı sıcaktan soğuğa akar. Bu yönü belirleyen entropidir. Tüm termal işlemlerde entropi ya sıfırdır, ya pozitiftir. Eğer entropi sıfır ise işlem geri döndürülebilir, eğer pozitifse...

Felsefede kullanılan bazı sözcüklerin tanımları

Apriori: Deneyden önce gelen.Alman filozof Kant’a göre, bilgi edinmemizi sağlayan akıl kalıpları(Kategoriler) Aprioridir. Aposteriori: Deneyle elde edilen, deneyden gelen bilgilerdir. Bilgi: Bilenle(Süje), bilinen(Obje) arasındaki ilişki. Bilgi Teorisi(Bilgi Kuramı): Bilginin...