Senin Elinde

Akıllı iki kız kardeş varmış, bilgiye açlarmış, etraflarından aldıkları bilgi yetersiz olmuş. Yörelerindeki en büyük bilgeye gitmeye, ondan da bilgi almaya karar vermişler. Bilge adam kızların sorduğu bütün soruları...