Televizyonun kablosunu kopartın!

Yapılan araştırmalara göre Amerikalı çocuk ve yetişkinler — Türkiye için de pek farklı bir oran çıkacağını sanmıyorum –ortalama haftada 22-28 saatini televizyon izlemeye harcıyor, bu diğer tüm aktivitelere ayrılan...