Bilmediğimi Bildiklerim..

Joseph Luft ve Hary Ingram tarafından geliştirilen ve yazarlarının ön adlarının birleştirilmesiyle (jo hary ) JOHARİ PENCERESİ olarak anılan teknik, açık iletişim, kendini açma ve öz saygı süreçlerinin analizinde...