Tagged: pmi

Karar Alma Teknikleri

PMbook’a göre Proje yöneticileri genellikle dört temel karar alma yöntemi kullanır: emir verme, danışma, fikir birliğine varma ve yazı tura atma (rastgele). Karar tarzını etkileyen dört ana faktör vardır:...

PMI Proje Yaşam Döngüsü

PMI Proje Yaşam Döngüsü

Yaşam döngüsünde 5 aşama vardır, Başatma Süreçleri    – Initiating Planlama Süreçleri  – Planing Yürütme Süreçleri  – Executing Kapanış Süreçleri    – Closing İzleme ve Kontrol   – Monitoring & Kontrol Ayrıca...

PMI Proje Yönetimi Prensipleri

PMI Proje Yönetimi Prensipleri

Proje Yönetimi Metedolojisinde en çok sözü geçen PMI (Project Management Institute) dür, bunun dışında avrupa kökenli bir dernek IPMA (PMbok kadar detaylı değil) ve  Britanya ve kolonilerinde daha çok...