Tagged: pmp

Karar Alma Teknikleri

PMbook’a göre Proje yöneticileri genellikle dört temel karar alma yöntemi kullanır: emir verme, danışma, fikir birliğine varma ve yazı tura atma (rastgele). Karar tarzını etkileyen dört ana faktör vardır:...

Proje Tamamlama İçin Maliyet Analizi TCPI

To-complete performance index (TCPI) Tamamlama için gerekli Performans Endeksi (TGPE) Plana uygun şekilde tamamlanlanması için sürdürülmesi gereken verimlilik düzeyi : TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) Mevcut EAC’ın...

Proje Grup Yaratıcılık Teknikleri

Proje ve ürün gereksinimlerini belirlemek için çeşitli grup aktiviteleri düzenlenebilir 1. Beyin fırtınası. Proje ve ürün gereksinimlerine ilişkin çok sayıda fikir üretmek ve toplamak için kullanılan bir tekniktir. Beyin...

Paranın Bugünkü Değeri (NPV)

NPV Nedir? Finansta, paranın geçmiş veya gelecekteki değerinin bugün ki halini bulmaya yarayan formüldür. Projelerin gelecekteki nakit akışıyla getireceği paranın sermaye maliyeti faizi ile iskonto edilmesiyle bulunur. Yani Net...

X Y ve Z Teorisi

Mc Gregor’un yönetim teorisi X Teorisi durağan ve çalışmaktan kaytaran bir çalışanı, Y Teorisi personelin dinamik yönünü temsil eder. Teori X yaklaşımında yöneticinin otoriter olması söz konusudur. Buna göre...

Tuckman Merdiveni

Tuckman Merdiveni ekiplerin geçtiği beş gelişim evresini açıklar, yukarıda bu merdivenlerde olası sorunları ve gelişimleri görsel olarak görebilirsiniz. Oluşum Bu aşamada ekip üyeleri birbirleriyle tanışır, proje hakkında bilgi alır...

IT Departmanı Inovatif Olabilir mi ?

IT Departmanı Inovatif Olabilir mi ?

IT Takımları Yenilikçi olabilir mi ? Şirketin iş geliştirmesine yardımcı olacak projeler geliştirebilirler mi ? Sorunun cevabı kime sorduğunuza göre değişiyor, benim cevabım teşvik edildiği taktirde kesinlikle, yeterki engel...