Tagged: proje yönetimi

Proje Grup Yaratıcılık Teknikleri

Proje ve ürün gereksinimlerini belirlemek için çeşitli grup aktiviteleri düzenlenebilir 1. Beyin fırtınası. Proje ve ürün gereksinimlerine ilişkin çok sayıda fikir üretmek ve toplamak için kullanılan bir tekniktir. Beyin...

Paranın Bugünkü Değeri (NPV)

NPV Nedir? Finansta, paranın geçmiş veya gelecekteki değerinin bugün ki halini bulmaya yarayan formüldür. Projelerin gelecekteki nakit akışıyla getireceği paranın sermaye maliyeti faizi ile iskonto edilmesiyle bulunur. Yani Net...

Proje Yönelimli İş Posizyonları Artıyor

Proje Yönelimli İş Posizyonları Artıyor

11 ülkeyi kapsayan tahminlere dayanarak 2020 yılında  7 projelendirilebilir endüstri dalında proje yönelimli posizyonların % 36.6 büyümesi tahmin ediliyor, bu genel kalemden Finans’a düşen pay % 8.5 ,  bilgi...

İş Arama Kontrol Listesi

Vasıflı şirket aranıyor.. Projenin üzerinde yetki sahibi olmalıyım. Proje ekibimdeki kişilere iş atamama izin verilmeli. Projemin bütçesi benim kontrolümde olmalı. Projeleri yönetmeye odaklanmalıyım ilgisiz görevlere değil. Tüm günümü durum...