Tagged: proje

Karar Alma Teknikleri

PMbook’a göre Proje yöneticileri genellikle dört temel karar alma yöntemi kullanır: emir verme, danışma, fikir birliğine varma ve yazı tura atma (rastgele). Karar tarzını etkileyen dört ana faktör vardır:...

Proje Tamamlama İçin Maliyet Analizi TCPI

To-complete performance index (TCPI) Tamamlama için gerekli Performans Endeksi (TGPE) Plana uygun şekilde tamamlanlanması için sürdürülmesi gereken verimlilik düzeyi : TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) Mevcut EAC’ın...

Kazanılmış Değer Analizi

Earned Value Analysis – Kazanılmış değer analizi kısaca EVA projenin anlık performansını ölçerek projenin gelecekteki durumu için fikir verir. İş kırılım yapısını incelemek için Proje zaman çizelgesini incelemek için...

Paranın Bugünkü Değeri (NPV)

NPV Nedir? Finansta, paranın geçmiş veya gelecekteki değerinin bugün ki halini bulmaya yarayan formüldür. Projelerin gelecekteki nakit akışıyla getireceği paranın sermaye maliyeti faizi ile iskonto edilmesiyle bulunur. Yani Net...

Tuckman Merdiveni

Tuckman Merdiveni ekiplerin geçtiği beş gelişim evresini açıklar, yukarıda bu merdivenlerde olası sorunları ve gelişimleri görsel olarak görebilirsiniz. Oluşum Bu aşamada ekip üyeleri birbirleriyle tanışır, proje hakkında bilgi alır...

İş Arama Kontrol Listesi

Vasıflı şirket aranıyor.. Projenin üzerinde yetki sahibi olmalıyım. Proje ekibimdeki kişilere iş atamama izin verilmeli. Projemin bütçesi benim kontrolümde olmalı. Projeleri yönetmeye odaklanmalıyım ilgisiz görevlere değil. Tüm günümü durum...

PMI Proje Yaşam Döngüsü

PMI Proje Yaşam Döngüsü

Yaşam döngüsünde 5 aşama vardır, Başatma Süreçleri    – Initiating Planlama Süreçleri  – Planing Yürütme Süreçleri  – Executing Kapanış Süreçleri    – Closing İzleme ve Kontrol   – Monitoring & Kontrol Ayrıca...

PMI Proje Yönetimi Prensipleri

PMI Proje Yönetimi Prensipleri

Proje Yönetimi Metedolojisinde en çok sözü geçen PMI (Project Management Institute) dür, bunun dışında avrupa kökenli bir dernek IPMA (PMbok kadar detaylı değil) ve  Britanya ve kolonilerinde daha çok...