Netaş satış işlemi Rekabet Kurumu’nun onayını bekliyor

Nortel Networks International Finance and Holding B.V. sahip olduğu hisselerin tümünü (% 53.13 hissedarı),  OEP RHEA Turkey Tech B.V. şirketine satmaya karar verdiğini açıkladı. Satış işlemi Rekabet Kurumu’nun onayı...