Ters Yönde Olmak ya da Bir Tavuk Olmak

Hayat hep istediğimiz senfoni  içerisinde olmayabiliyor , ve alışageldiğimiz, kendimizi güvende rahat hisettiğimiz senfoni bozulupda birşeyler ters gitmeye başladığında hemen kızıyor, öfkeleniyor, kendimizi bir kısır girdap içinde sınırlarıza girilmiş...