Proje Tamamlama İçin Maliyet Analizi TCPI

To-complete performance index (TCPI) Tamamlama için gerekli Performans Endeksi (TGPE) Plana uygun şekilde tamamlanlanması için sürdürülmesi gereken verimlilik düzeyi : TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) Mevcut EAC’ın...