X Y ve Z Teorisi

Mc Gregor’un yönetim teorisi X Teorisi durağan ve çalışmaktan kaytaran bir çalışanı, Y Teorisi personelin dinamik yönünü temsil eder. Teori X yaklaşımında yöneticinin otoriter olması söz konusudur. Buna göre...