Bir Yan Flüt Olmak

Yan flüt; hareketli ve canlı melodileri çıkartabilmede sıkça kullanılan bir çalgı türü. Daha çok sosyal olaylarda çoşku, sevinç, mutluluk, özgürlük ve hareketlilik duygularını en iyi şekilde anlatmaya yarayan bir...